Jubileusz 20-lecia obchodziło działające przy Energetyce Cieszyńskiej Koło PTTK nr 7 „Cieplaczki”

  • Z okazji rocznicy Rada Prezesów PTTK Województwa Śląskiego odznaczyła Energetykę Cieszyńską Sp. z o.o. „Śląską Honorową Odznaką PTTK”. Samo Koło zostało wyróżnione brązową honorową odznaką PTTK, przyznaną przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawcze...
  • czytaj więcej