Kolejna instalacja fotowoltaiczna w Energetyce Cieszyńskiej

  • W czerwcu 2016 roku Energetyka Cieszyńska uruchomiła kolejną mikroinstalację fotowoltaiczną. Instalacja została wybudowana na dachu budynku stacji wymienników ciepła os. Piastowskie przy ul. Dolnej 7 w Cieszynie.
  • czytaj więcej