Energetyka Cieszyńska działa w oparciu o uzyskane koncesje:

Koncesję na wytwarzanie ciepła w okresie do 31 grudnia 2025 roku – Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki WCC/93-ZTO/1278/W/OKA/2007/RF z dnia 09 listopada 2007 r.

Koncesję na przesyłanie i dystrybucję ciepła w okresie do 31 grudnia 2025 roku – Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki PCC/94-ZTO/1278/W/OKA/2007/PF z dnia 09 listopada 2007 r.

Koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej w okresie do 31 grudnia 2025 r – Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki WEE/1008/1278/W/OKA/2007/PS z dnia 27 sierpnia 2007 r.

Koncesję na dystrybucję energii elektrycznej w okresie do 31 grudnia 2030 r – Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki DEE/392/1278/W/OKA/2019/CW z dnia 4 kwietnia 2019 r.

Koncesję na obrót energią elektryczną w okresie do 31 grudnia 2030 r – Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki OEE/11289/1278/W/OKA/2019/CW z dnia 4 kwietnia 2019 r.