Zgodnie z art. 3a ust. 4. Ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw ( Dz.U. z 2022 r. poz. 1967 ze zm.) Energetyka Cieszyńska Sp. z o.o. wprowadza do stosowania w rozliczeniach z odbiorcami, o których mowa w art. 4 ust.1. ustawy, w okresie od 01.03.2023 r. najniższe ceny i stawki opłat za ciepło, tj.:

 Taryfy 1.03.2023

Taryfa dla ciepła ustalona przez „Energetykę Cieszyńską" i zatwierdzona przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Decyzją nr OKA.4210.113.2022.PCR z dnia 16.12.2022.

Okres obowiązywania od 1.01.2023 - 31.12.2023r.

Taryfy 2023

 

Zmiana Tarfy dla ciepła ustalona przez „Energetykę Cieszyńską" i zatwierdzona przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Decyzją nr OKA.4210.29.2022.CW z dnia 16.05.2022r.

Okres obowiązywania od 1.06.2022 - 31.12.2022r.

Taryfy 2022-zmiana

 

Taryfa dla ciepła ustalona przez „Energetykę Cieszyńską" i zatwierdzona przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Decyzją nr OKA.4210.70.2021.CW z dnia 9.12.2021r.

Okres obowiązywania od 1.01.2022 - 31.12.2022r.

Taryfy 2022

 

Taryfa dla energii elektrycznej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej zatwierdzona przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Decyzją nr OKA-4211.18.2022.ESt1 z dnia 16.09.2022r.

Obowiązuje od 1.10 2022r.

Taryfy 2022

 

 

 

Instrukcja ruchu i eksploatacji sieci dystrybucyjnej 

Zatwierdzona uchwałą Zarządu Energetyki Cieszyńskiej sp z o.o. z dnia 16 lipca 2019r. nr 10/2019.

Instrukcja 2019