Taryfa dla energii elektrycznej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej zatwierdzona przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Decyzją nr OKA-4211.23.2021.RZ z dnia 16.07.2021r.

Obowiązuje od 1.08 2021r.

Taryfy 2021

 

Zmiana Tarfy dla ciepła ustalona przez „Energetykę Cieszyńską" i zatwierdzona przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Decyzją nr OKA.4210.37.2021.AZa z dnia 24.05.2021r.

Okres obowiązywania od 1.07 2021 - 31.12.2021r.

Taryfy 2021-zmiana

Taryfa dla ciepła ustalona przez „Energetykę Cieszyńską" i zatwierdzona przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Decyzją nr OKA.4210.51.2020.JAd z dnia 1.12.2020r.

Okres obowiązywania od 1.01 2021 - 31.12.2021r.

Taryfy 2021

Taryfa dla ciepła ustalona przez „Energetykę Cieszyńską" i zatwierdzona przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Decyzją nr OKA.4210.51.2019.AZa z dnia 21.11.2019r.

Okres obowiązywania od 1.01 2020 - 31.12.2020r.

Taryfy 2020

Taryfa dla energii elektrycznej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej zatwierdzona przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Decyzją nr OKA-4211-19.2020.AZa z dnia 14.07.2020r.

Obowiązuje od 1.08 2020r.

Taryfy 2020

Instrukcja ruchu i eksploatacji sieci dystrybucyjnej 

Zatwierdzona uchwałą Zarządu Energetyki Cieszyńskiej sp z o.o. z dnia 16 lipca 2019r. nr 10/2019.

Instrukcja 2019