Zmiana Tarfy dla ciepła ustalona przez „Energetykę Cieszyńską" i zatwierdzona przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Decyzją nr OKA.4210.29.2022.CW z dnia 16.05.2022r.

Okres obowiązywania od 1.06 2022 - 31.12.2022r.

Taryfy 2022-zmiana

 

Taryfa dla ciepła ustalona przez „Energetykę Cieszyńską" i zatwierdzona przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Decyzją nr OKA.4210.70.2021.CW z dnia 9.12.2021r.

Okres obowiązywania od 1.01.2022 - 31.12.2022r.

Taryfy 2022

 

Taryfa dla energii elektrycznej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej zatwierdzona przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Decyzją nr OKA-4211.18.2022.ESt1 z dnia 16.09.2022r.

Obowiązuje od 1.10 2022r.

Taryfy 2022

 

 

 

Instrukcja ruchu i eksploatacji sieci dystrybucyjnej 

Zatwierdzona uchwałą Zarządu Energetyki Cieszyńskiej sp z o.o. z dnia 16 lipca 2019r. nr 10/2019.

Instrukcja 2019