Włodzimierz Liberacki 

 Prezes Zarządu 

 

 

 

 
 

Kazimierz Chełmiński 

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Mariusz Krystian  

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Jarosław Bączyk   

Sekretarz Rady Nadzorczej

Energetyka Cieszyńska Spółka z o.o. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000140561 z dnia 22.11.2002 r.

Wysokość kapitału zakładowego wynosi 29 259 000,00 zł.

Struktura właścicielska wg stanu na 7.12.2022 r.


- TAURON CIEPŁO Spółka z o.o.  posiada 29.259 udziałów o łącznej wartości 29 259 000,00 złotych.