Energetyka Cieszyńska świadczy usługi ciepłownicze obejmujące budowę oraz dostawę sieci ciepłowniczych i węzłów cieplnych, a także eksploatację urządzeń ciepłowniczych: sieci ciepłowniczych, węzłów, instalacji wewnętrznych w budynkach.

Jesteśmy firmą od wielu lat obecną w branży ogrzewnictwa i ciepłownictwa. Nieustannie poszukujemy nowoczesnych rozwiązań technicznych, które pozwalają na niezawodną i bezpieczną dostawę energii cieplnej do naszych Odbiorców. Posiadamy wysoko wykwalifikowaną kadrę techniczną, która pomaga naszym Klientom w uzyskaniu najwyższego komfortu odbioru ciepła. Całodobowa praca pogotowia ciepłowniczego zapewnia szybkie reagowanie na problemy w dostawie energii i niezwłoczne usuwanie usterek. Nasi pracownicy posiadają wymagane przepisami prawa uprawnienia zawodowe, konieczne do prowadzenia eksploatacji i dozoru urządzeń energetycznych. Zdobyte na przestrzeni lat doświadczenie w zakresie eksploatacji węzłów zarówno własnych, jak i obcych, a także instalacji wewnętrznych, pozwoliło wypracować optymalny model współpracy i osiągnąć wysoki poziom świadczonych usług.

Po zapoznaniu się z zainstalowanym w budynku węzłem cieplnym oraz instalacją wewnętrzną jesteśmy w stanie przedstawić dopasowaną do potrzeb Odbiorcy ofertę na eksploatację zleconą węzła cieplnego i/lub instalacji wewnętrznych.

Ponadto jesteśmy gotowi dokonać oceny węzłów pod kątem ewentualnej celowości ich modernizacji lub wymiany oraz zaproponować wykonanie takiej modernizacji bądź wymiany węzła, zarówno na koszt Odbiorcy, jak i Energetyki Cieszyńskiej.

Dokumenty do pobrania:

Cennik usług ciepłowniczych od 1.08.2022

pdf

Stawki opłat za przyłączenie do sieci

pdf

Warunki i zakres prowadzenia eksploatacji zleconej

pdf

Zlecenie wykonania usługi

doc pdf

Wzór umowy w sprawie prowadzenia eksploatacji

doc pdf