Energetyka Cieszyńska zachęca od zapoznania się
z ofertą zagospodarowania obiektów po Elektrowni Cieszyn

 
LOKALIZACJA:
ul. Mostowa 2,  Cieszyn 43-400,  województwo śląskie

RODZAJ NIERUCHOMOŚCI:
zabudowana w około 50 %

OTOCZENIE:
od strony północnej i zachodniej – elektrociepłownia, od strony południowej – zakład produkcyjny, obiekty magazynowe i handlowe, od strony wschodniej – budynki administracyjno-usługowe, Browar Zamkowy Cieszyn

STREFA LOKALIZACJI W OBSZARZE GMINY:
centralna
Cieszyn jest położony na granicy Polski w odległościach około 350 km od Warszawy, Wiednia, Pragi, Budapesztu i Bratysławy

DOSTĘP DO GŁÓWNYCH TRAS KOMUNIKACYJNYCH:
korzystny

OFERENT:
Energetyka Cieszyńska Spółka z o.o., 43-400 Cieszyn, ul. Mostowa 2
tel. 33 85 76 700, faks 33 85 76 707
e-mail: sekretariat@ec.cieszyn.pl

FORMA WŁADANIA:
obiekty budowlane – własność EC, teren – użytkowanie wieczyste

OPIS TERENU


OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA UKSZTAŁTOWANIA TERENU:
teren płaski o kształcie zbliżonym do prostokąta o rozmiarach około 180 x 50 m

POWIERZCHNIA:
9 000 m2

ILOŚĆ DZIAŁEK: 1 NUMER DZIAŁKI: 29/1 obręb 25 KSIĘGA WIECZYSTA: KW nr 13420

UZBROJENIE:
sieć elektroenergetyczna, wodna, kanalizacyjna, cieplna, telekomunikacyjna, drogowa. Zaopatrzenie w energię cieplną i elektryczną z elektrociepłowni Energetyki Cieszyńskiej.

POPRZEDNIE WYKORZYSTANIE:
przemysłowe do celów energetycznych. Kotłownia z kotłami parowymi, maszynownia z turbozespołami parowymi. Obecnie wszystkie urządzenia zdemontowane.

OPIS ZABUDOWAŃ:

Zespół budynków kotłowni z maszynownią i budynkiem rozdzielni elektroenergetycznej i pomieszczeniami socjalno-biurowymi

POWIERZCHNIA ZABUDOWY: 1 600 m2 POWIERZCHNIA UŻYTKOWA: 5 400 m2
ILOŚĆ KONDYGNACJI: 1 do 3 WYSOKOŚĆ BUDYNKÓW: 9 ÷ 19 m

OPIS KONSTRUKCJI:
ściany zewnętrzne konstrukcji słupowo-ryglowej żelbetowej wypełnionej cegłą, stropy żelbetowe, dachy płytowe żelbetowe kryte papą a dach maszynowni konstrukcji stalowej

STAN TECHNICZNY BUDYNKÓW:

dobry
Konstrukcja budynków i ich wysokość umożliwia wykonanie stropów pośrednich dla zwiększenia powierzchni użytkowej.

DOJAZD I MIEJSCA PARKINGOWE

Dojazd bezpośredni od ulicy Mostowej. Teren przeznaczony do zagospodarowania o nawierzchni trwałej betonowej. Możliwość utworzenia na terenie nieruchomości parkingu dla około 70 samochodów. Dodatkowe parkingi istnieją po drugiej stronie ulicy Mostowej na terenach stanowiących własność EC.

WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA

STREFA OCHRONY:
poza strefą ochrony konserwatorskiej

OBIEKT ZABYTKOWY:
nie

TREŚĆ STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA CIESZYNA:
C7PU – tereny działalności produkcyjnej, baz, składów i magazynów oraz usług

PROPONOWANE PRZEZNACZENIE:

Zespół budynków kotłowni i maszynowni po adaptacji może być przeznaczony do pełnienia funkcji ogólnych, produkcyjnych i usługowych a w szczególności jako:
- centrum biurowo-informatyczne,
- obiekty produkcyjne i usługowe,
- obiekty i urządzenia sportowe, rekreacyjne, rehabilitacyjne.

FORMA ZBYCIA:
dzierżawa, utworzenie spółki z EC, inna forma współdziałania z EC

CENA:
do uzgodnienia

DODATKOWE INFORMACJE:
Energetyka Cieszyńska jest przedsiębiorstwem produkującym energię elektryczną o napięciu 6 kV do sieci elektroenergetycznej i na potrzeby własne oraz energię cieplną w postaci pary o parametrach p = 4 MPa i t = 450°C i wody o temp. 130/70°C do celów technologicznych i grzewczych. Energia elektryczna wytwarzana jest w skojarzeniu z produkcją ciepła. Nadwyżka energii elektrycznej i cieplnej może być dostarczana do użytkownika zaadaptowanych obiektów po bardzo korzystnych cenach.
Dopuszcza się możliwość rozpatrzenia propozycji innego zagospodarowania z wykorzystaniem nadwyżki energii cieplnej.

OSOBY DO KONTAKTU

Edward Górniak – Dyrektor ds. Technicznych tel. 33 85 76 703
Marek Węglorz - Inspektor Nadzoru Budowlanego tel. 33 85 76 753

PLIKI DO POBRANIA

Kompleks zabudowań przemysłowych - rzuty

pdf

Maszynownia Z-1 rzut, przekrój

pdf

Obiekty EC do wynajęcia - zdjęcie

pdf